Bywyd ar ôl Diwrnod Canlyniadau TGAU – Sut i greu cynllun os nad oes un gennych chi yn barod!

GCSE article image

Ddim yn siŵr beth i’w wneud ar ôl TGAU?

Penderfyniad da yw perderfyniad gwybodus. Ceisiwch ddarganfod mwy amdanoch chi’ch hun a’ch opsiynau nawr ac fe fydd hynny’n eich helpu i greu cynllun.     

Dilynwch y camau hyn:

Adnabod eich hunan. 
Ydych chi’n gwybod beth mae gennych ddiddordeb ynddo, beth rydych yn ei wneud yn dda a ddim cystal? Ydy coginio’n tanio’ch dychymyg? Ydych chi’n dda am ddeall sut mae cyfrifiaduron yn gweithio? 

Meddwl am beth rydych eisiau ei wneud.
Meddyliwch am unrhyw gynlluniau gyrfa rydych wedi’u gwneud o’r blaen. Mae’n debyg nad ydyn nhw mor wirion wedi’r cwbl! 
Os ydych yn cael trafferth yn meddwl am syniadau, edrychwch yn ein taflenni gyrfaoedd neu roi cynnig ar y Cwis Syniadau yn www.gyrfacymru.com

Trafod eich cynlluniau.
Trafodwch eich syniadau gyda phobl eraill a gofyn am eu barn. Mae eich rhieni a’ch athrawon yn eich adnabod yn dda ac mae ganddyn nhw brofiad bywyd go iawn – felly gwnewch yn fawr ohono! Fe allai siarad â ffrind fod yn ddefnyddiol hefyd. 
Ond cofiwch... eich penderfyniad chi yw eich gyrfa chi!

Ymchwil, ymchwil a mwy o ymchwil!
Ceisiwch ddysgu mwy am y gyrfaoedd sydd o ddiddordeb i chi a darganfod am:

  • y swydd;
  • y sgiliau sydd eu hangen;
  • sut i ddechrau yn y swydd; a
  • rhagolygon ar gyfer y swydd ar hyn o bryd.

Cewch wneud hyn trwy siarad â rhywun sy’n gwneud y swydd sydd o ddiddordeb i chi neu ar-lein yn www.gyrfacymru.com.

Gwirio prosbectysau.
Darllenwch brosbectysau ysgol a choleg a siarad â thiwtoriaid. Ceisiwch gael gwybod:

  • beth maen nhw’n ei ddisgwyl gennych o’r dechrau, fel cymwysterau;
  • cynnwys cyrsiau;
  • beth allech ei wneud wedyn; a
  • beth mae pobl eraill wedi ei wneud ers gorffen y cwrs. 

Meddwl yn ehangach. 
Ceisiwch wybod am eich opsiynau i gyd. Efallai bydd rhywbeth nad ydych wedi meddwl amdano o’r blaen yn berffaith i chi. 

Cael cyngor pellach.
Cysylltwch â Chynghorydd Gyrfa trwy ein gwasanaeth sgwrs ar-lein  newydd neu ffonio 0800 028 4844. 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch eicon:

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.