Adeiladydd CV

neu
 • Mae'r teitl CV yn cael ei defnyddio

Adeiladydd CV

Dydych chi ddim wedi logio i mewn

Bydd rhaid i chi Logio i mewn neu bydd angen Cofrestru os ydych eisiau cadw'ch CV ar gyrfacymru.com.

Neu, ganslo i gau'r adran hon
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  • Gwnewch yn siŵr fod eich manylion cyswllt yn gywir
  • 4 neu 5 llinell sy'n iawn 
  • Defnyddiwch eiriau positif – mae cronfa geiriau ar y wefan i'ch helpu 
  • Edrychwch ar y disgrifiad swydd a'i ddefnyddio i'ch helpu i ysgrifennu'r adran hon
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  Cymwysterau

  • Ychwanegwch gymwysterau sy'n berthnasol i'r swydd rydych yn ymgeisio amdani neu'r math o waith rydych yn gobeithio ei gael
  • Peidiwch â llenwi'r dudalen gyda rhestr o gymwysterau. Os oes gradd gennych, ni fydd angen nodi'ch canlyniadau TGAU i gyd.

  Hyfforddiant

  • Ychwanegwch unrhyw hyfforddiant rydych wedi'i wneud sy'n berthnasol i'r swydd rydych yn ceisio amdani. Cofiwch gynnwys hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol ond rhaid ei gadw'n fyr ac yn berthnasol! 
  • Os ydych yn dweud y gallwch wneud rhywbeth, efallai bydd rhywun yn gofyn amdano mewn cyfweliad! 
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  • Rhowch y dyddiadau pan oeddech yn gwneud y swydd.
  • Rhowch fanylion cryno am eich swydd. Esboniwch eich dyletswyddau a chyfrifoldebau. 
  • Rhowch fwy o fanylion am unrhyw swyddi sy'n berthnol i'r swydd rydych yn gwneud cais amdani. 
  • Ceisiwch beidio â gadael bwlch yn eich hanes gwaith. Os oes bylchau, rhaid i chi eu hesbonio. Byddwch yn bositif!  
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  Sgiliau

  • Defnyddiwch benawdau, pwyntiau bwled a ffont hawdd ei ddarllen 
  • Gwiriwch eich sillafu - neu ofyn i rywun ei wirio i chi 
  • Byddwch yn bositif - mae gennym gronfa geiriau ar y wefan i'ch helpu 
  • Cofiwch - os ydych yn dweud y gallwch wneud rhywbeth, efallai bydd rhywun yn gofyn i chi roi mwy o wybodaeth amdano yn y cyfweliad 
  • Os bydd rhywun yn eich helpu i lunio CV, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddarllen yn ofalus 

  Geirdaon

  • Bydd angen darparu geirfaon - 2 o bobl fel arfer. Dylai un fod yn un gwaith os yn bosib.
  • Gall y llall fod yn athro neu ddarllithydd neu rywun sy'n eich adnabod yn ddigon hir i roi geirda cymeriad i chi. 
  • Cadwch eich geirdaon yn gyfoes. 

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.