Adeiladydd CV

Dewiswch eich templed

Cliciwch ar y templed rydych eisiau ei ddefnyddio a'i gweld fel pdf neu ffeil Word.

Enghraifft 1

Mae'r CV hwn yn amlygu'ch hanes cyflogaeth a sgiliau, yn dechrau gyda'ch swydd ddiweddaraf a mynd yn ôl. Cewch bersonoleiddio'ch templed! Mae eich CV yn cael ei gynhyrchu fel dogfen Word. Cewch newid eich CV ar ôl i chi ei gyhoeddi.

Enghraifft 2

Mae'r CV yn amlygu'ch sgiliau, cryfderau a nodweddion personol. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol pan fyddwch yn ymgeisio am eich swydd gyntaf, dychwelyd i'r gwaith ar ôl saib, pan fydd bylchau yn eich hanes gwaith neu os ydych wedi newid swydd llawer o weithiau.

Enghraifft 3

Mae'r CV ar gyfer un math o swydd yn benodol. Gallai fod yn ddefnyddiol i bwysleisio sgiliau a chyflawniadau sy'n berthnasol i'r swydd honno, sgiliau trosglwyddadwy neu'n ymgeisio am swydd benodol iawn.

Enghraifft 4

Mae'r CV hwn yn eich galluogi i restru llawer o gymwysterau a sgiliau. Gall fod yn ddefnyddiol os ydych yn ymgeisio am swyddi proffesiynol neu lefel raddedig.

Yn ôl i'r dechrau
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  • Gwnewch yn siŵr fod eich manylion cyswllt yn gywir
  • 4 neu 5 llinell sy'n iawn 
  • Defnyddiwch eiriau positif – mae cronfa geiriau ar y wefan i'ch helpu 
  • Edrychwch ar y disgrifiad swydd a'i ddefnyddio i'ch helpu i ysgrifennu'r adran hon
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  Cymwysterau

  • Ychwanegwch gymwysterau sy'n berthnasol i'r swydd rydych yn ymgeisio amdani neu'r math o waith rydych yn gobeithio ei gael
  • Peidiwch â llenwi'r dudalen gyda rhestr o gymwysterau. Os oes gradd gennych, ni fydd angen nodi'ch canlyniadau TGAU i gyd.

  Hyfforddiant

  • Ychwanegwch unrhyw hyfforddiant rydych wedi'i wneud sy'n berthnasol i'r swydd rydych yn ceisio amdani. Cofiwch gynnwys hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol ond rhaid ei gadw'n fyr ac yn berthnasol! 
  • Os ydych yn dweud y gallwch wneud rhywbeth, efallai bydd rhywun yn gofyn amdano mewn cyfweliad! 
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  • Rhowch y dyddiadau pan oeddech yn gwneud y swydd.
  • Rhowch fanylion cryno am eich swydd. Esboniwch eich dyletswyddau a chyfrifoldebau. 
  • Rhowch fwy o fanylion am unrhyw swyddi sy'n berthnol i'r swydd rydych yn gwneud cais amdani. 
  • Ceisiwch beidio â gadael bwlch yn eich hanes gwaith. Os oes bylchau, rhaid i chi eu hesbonio. Byddwch yn bositif!  
 • Cyngor Defnyddiol!

  Gwelwch hefyd
  Help icon

  Sgiliau

  • Defnyddiwch benawdau, pwyntiau bwled a ffont hawdd ei ddarllen 
  • Gwiriwch eich sillafu - neu ofyn i rywun ei wirio i chi 
  • Byddwch yn bositif - mae gennym gronfa geiriau ar y wefan i'ch helpu 
  • Cofiwch - os ydych yn dweud y gallwch wneud rhywbeth, efallai bydd rhywun yn gofyn i chi roi mwy o wybodaeth amdano yn y cyfweliad 
  • Os bydd rhywun yn eich helpu i lunio CV, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddarllen yn ofalus 

  Geirdaon

  • Bydd angen darparu geirfaon - 2 o bobl fel arfer. Dylai un fod yn un gwaith os yn bosib.
  • Gall y llall fod yn athro neu ddarllithydd neu rywun sy'n eich adnabod yn ddigon hir i roi geirda cymeriad i chi. 
  • Cadwch eich geirdaon yn gyfoes. 

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.