Ein Polisi Cwcis

Rydym ni yn Gyrfa Cymru yn defnyddio cwcis i wella perfformiad gyrfacymru.com ac i sicrhau y cewch y profiad gorau posibl wrth bori’r wefan. Mae’r polisi cwcis hwn yn esbonio beth yw cwcis, sut mae ein gwefan yn eu defnyddio, a sut gallwch eu hanalluogi os ydych yn penderfynu peidio â’u defnyddio.

Felly, beth yw cwcis?
Ffeiliau testun bach yw cwcis y gallai gwefan eu storio ar eich cyfrifiadur i wneud swyddogaeth benodol. Er enghraifft, gellir defnyddio cwci pan fydd angen i wefan gofio pwy ydych chi er mwyn eich cyfeirio tuag at gynnwys sy’n matsio’ch ymweliadau blaenorol yn dda.

Defnyddir rhai cwcis i storio gwybodaeth bwysig am eich ymweliad; er enghraifft mae gwefan sy’n eich galluogi i gofio’ch manylion chi yn ystod proses logio i mewn yn gallu storio’ch enw defnyddiwr er mwyn sicrhau mai unwaith yn unig y byddwch yn ei fewnbynnu, ac felly bydd yn gwneud eich ymweliadau yn y dyfodol yn haws. Fodd bynnag, ni fydd y rhan fwyaf o gwcis yn casglu gwybodaeth bersonol o’r fath, ac yn hytrach byddant yn casglu manylion mwy cyffredinol fel tudalen y wefan rydych wedi ymweld â hi amlaf.

Felly, pa fath o gwcis sy’n cael eu cadw ar gyrfacymru.com?
Mae gennym dri math gwahanol o gwci ar gyrfacymru.com:

1. Cwcis System
Mae’r cwcis hyn yn hanfodol i gyrfacymru.com weithio’n gywir.Er enghraifft, mae rhai cwcis yn ein galluogi i ddefnyddio Google Maps i ddangos gwybodaeth ddaearyddol o’r holl gyrsiau a chyfleoedd sydd gennym yn ein cronfeydd data, tra bod eraill yn ein helpu i weini cynnwys gyrfacymru.com i chi naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg.

2. Cwcis Perfformiad
Mae’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i wirio pa mor dda mae gyrfacymru.com yn perfformio, a nifer y bobl sy’n cyrchu’r wefan. Yn gyffredinol, defnyddiwn Google Analytics i gadw cofnod o’r tudalennau mwyaf poblogaidd gyda’n defnyddwyr, a’r rhannau o’r wefan nad ydynt mor boblogaidd ac efallai sydd angen eu diweddaru.

3. Cwcis Wedi Logio i Mewn
Rydym yn defnyddio cwcis logio i mewn i storio’ch statws presennol pan fyddwch wedi logio i mewn, a sicrhau bod y system yn eich cofio pan fyddwch wedi logio i mewn, ble bynnag y byddwch chi ar y wefan.

Gweler ein rhestr lawn o friwsion a ddefnyddir yma  

Felly, beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i eisiau i chi ddefnyddiocwcis o gwbl?
Drwy ddefnyddio ein gwefan, mae ein telerau ac amodau yn dweud eich bod yn caniatáu i ni ddefnyddio cwcis i wneud y gorau o’ch profiad o ddefnyddio gyrfacymru.com; ond, os ydych wir eisiau analluogi’r cwcis ar ein gwefan, darllenwch ein canllawiau ar sut i analluogi cwcis yn eich porwr yma.

Cyn i chi analluogi cwcis yn eich porwr, mae’n bwysig nodi drwy ddiffodd cwcis y byddwch yn atal rhai rhannau o’n gwefan rhag gweithio’n gywir.

Mwy o wybodaeth
Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y Polisi Cwcis hwn, cysylltwch â ni drwy e-bost yn  personal.data@careerswales.com.

Diweddarwyd y ddogfen hon ddiwethaf ar 23 Mai 2018.

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.