Llythyrau eglurhaol

undefined Eich llythyr eglurhaol yw’r peth cyntaf bydd cyflogwr yn ei weld, felly gwnewch argraff dda! 

Beth yn union yw llythyr eglurhaol?

Dyma’ch cyfle i ddweud wrth y cyflogwr pwy ydych chi a pham rydych eisiau’r swydd. Mae cyflogwyr eisiau cyflogi pobl sy’n gallu gwneud y swydd. Bydd llythyr eglurhaol yn rhoi cyfle i chi ddarbwyllo’r cyflogwr eich bod eisiau’r swydd. Defnyddiwch eich llythyr eglurhaol i ddangos eich brwdfrydedd. Cewch anfon eich llythyr eglurhaol drwy’r post, yn ogystal â’ch CV neu ffurflen gais. Mae mwy a mwy o gyflogwyr yn defnyddio e-bost i dderbyn ceisiadau. Os ydych yn anfon CV neu ffurflen gais drwy e-bost, ysgrifennwch eich llythyr eglurhaol yng nghorff yr e-bost ei hun.

Sut mae ysgrifennu llythyr eglurhaol gwych?

 • Os ydych yn ysgrifennu llythyr i’w brintio neu ei anfon fel atodiad i e-bost, dylech ei drin fel llythyr ffurfiol.  
  • Rhowch eich enw a’ch cyfeiriad ar ben y dudalen ar y dde 
  • Rhowch gyfeiriad y cyflogwr ar ben y dudalen ar y chwith 
  • Rhowch y dyddiad o dan un o’r cyfeiriadau
 • Paragraff cyntaf 
  • Dywedwch pa swydd rydych yn ymgeisio amdani.
  • Dywedwch le gwelsoch yr hysbyseb 
  • Esboniwch pam rydych yn ymgeisio am y swydd
 • Wedyn, darllenwch drwy’r wybodaeth sydd gennych am y swydd. Pa nodweddion a sgiliau maen nhw’n gofyn amdanyn nhw? Ysgrifennwch ychydig o frawddegau clir sy’n dangos bod y nodweddion hyn gennych. Peidiwch ag ailadrodd llawer o wybodaeth sydd yn eich CV ond defnyddiwch rai o’r pethau gorau.
 • Esboniwch pam rydych yn gwneud cais am y swydd honno. Os ydych yn edrych am her newydd, dywedwch hynny. Os oes gennych hobïau neu brofiad arall sy’n gysylltiedig â’r swydd, soniwch amdanyn nhw. Gwnewch yn siŵr fod y cyflogwr eisiau darllen eich CV.
 • Sicrhewch eich bod yn dweud beth rydych wedi’i atodi yn eich llythyr e.e. ffurflen gais, enghreifftiau o waith maen nhw wedi gofyn amdano
 • Dylech orffen y llythyr gyda 'Yr eiddoch yn bur'.

Dw i eisiau gweithio fel...

Oes angen syniadau arnoch? Help i ddechrau arni

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch eicon:

Cofrestru

Pam?

Cewch fynediad i bopeth drwy gofrestru ar ein gwefan am ddim.

Cewch gadw’ch proffil gyrfa mewn lle hwylus a diogel

Cewch gofnodi’ch cynnydd wrth ddefnyddio’r offeryn cyllunio gyrfa, Gyrfa+

Cewch fynediad i wybodaeth, fideos a gwefannau rydych wedi’u defnyddio.

1.Manylion amdanoch

2.Manylion y cyfrif

O leiaf 8 nod
Drwy glicio'r blwch rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno â Thelerau Gwasanaeth Gyrfa Cymru. Polisi Preifatrwydd

3.Manylion Personol

Wedi anghofio'ch Cyfrinair?

Er mwyn ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi lenwi'r canlynol

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Byddwch yn derbyn e-bost yn fuan i ailosod eich cyfrinair
neu Canslo i gau

Cyfrinair Dros Dro

Rydych wedi cael cyfrinair dros dro. Rhowch gyfrinair newydd.

Wedi methu â chanfod defnyddiwr gyda'r enw defnyddiwr hwnnw
Rhowch eich cyfrinair newydd a'i gadarnhau.
Nid oedd y cyfrineiriau yn matsio.
Rhaid derbyn telerau ac amodau.
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda.
Mae'r cyfeiriad e-bost hwnnw'n bodoli eisoes. Dewiswch un arall.
Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus

Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Gellir defnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair os ydych wedi'i anghofio:

Neu Canslo i gau

Wedi newid eich cyfrinair yn llwyddiannus. Caewch y ffenestr hon a logio i mewn gyda'ch cyfrinair newydd.