Cyfnod Allweddol 3 blwyddyn 9

llun cwis cymwysterau

Cwis Enfys Cymwysterau

Cwis i'w ddefnyddio ar y cyd ag enfys cymwysterau gyrfacymru.com

Microsoft Word file Cwis enfys cymwysterau
Creu eich Gêm Datguddio Llun eich hun

undefined Mae Datguddio Llun wedi'i seilio ar syniad syml lle gall myfyrwyr brofi eu gallu i adnabod digwyddiad, arwydd, person, lle neu swydd - neu unrhyw lun, o ran hynny - wrth iddo gael ei ddatguddio. Yma cewch ddarganfod enghraifft, cyfarwyddiadau a thempled sy'n rhoi cyfle i chi greu eich gweithgareddau eich hun.

Microsoft Word file Sut i greu gêm Datguddio Llun

Microsoft PowerPoint file Enghraifft o weithgaredd Datguddio Llun

Microsoft PowerPoint file Templed gweithgaredd Datguddio Llun

 
Pa swydd yw hon? Gweithgareddau Powerpoint SET 1

llun pa swydd yw hon Mae SET 1 yn cynnwys 8 set o 3 gweithgaredd datguddio llun a chyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio'r gweithgaredd. Mae'r athro/awes yn dileu un sgwâr ar y tro - ac mae myfyrwyr yn ceisio dyfalu pa swydd sydd tu ôl i'r bocsys cyn i'r sgwariau i gyd ddiflannu. Mae hwn wedi'i greu trwy ddefnyddi'r templed Datguddio Llun sy'n weithgaredd gwych ar gyfer sesiynau rhagarweiniol/ sesiynau 'torri'r iâ'. Mae SET 1 yn defnyddio lluniau sy'n fwy addas i ddisgyblion iau - blwyddyn 7 ac 8 o bosibl.

zip file Pa swydd yw hon? SET 1


logo Buzz 

www.thebuzzbook.co.uk

The Buzz - casgliad cyffrous o dechnegau rhyngweithiol sydd wedi'u datblygu gydag athrawon, arweinwyr a myfyrwyr sy'n addysgu ac yn ysbrydoli pobl ifanc i wneud dewisiadau bywyd positif.


logo TES

www.tes.co.uk/resourcehub

Syniadau ar gyfer gwersi, gwybodaeth a chyngor gyrfaoedd. Rhan o wefan adnoddau addysg uwchradd gan TES. Yn cynnwys argymhellion ac adnoddau sydd wedi'u rhannu gan athrawon eraill.  


logo Future morph 

www.futuremorph.org/teachers

Gemau, syniadau ac astudiaethau achos sydd wedi'u cynllunio i ddangos i bobl ifanc fod gwyddoniaeth a phynciau sy'n gysylltiedig â mathemateg yn gallu rhoi sgiliau a gwybodaeth er mwyn eu paratoi ar gyfer y farchnad waith, pa un a ydyn nhw'n mynd i fod yn wyddonwyr neu'n beirianwyr neu symud i mewn i feysydd gwaith eraill. 

logo adnoddau GIG  

www.nhscareers.nhs.uk/explore

Cynlluniau gwersi ac adnoddau ar gyfer gwneud penderfyniadau, dewis gyrfa, ffordd o fyw, sgiliau dysgu, astudiaethau achos ac enghreifftiau o weithwyr yn y GIGlogo exploratree 

www.exploratree.org.uk

Adnodd rhyngweithiol am ddim yn Saesneg a Chymraeg y gellir ei ddefnyddio i wneud eich canllawiau meddwl eich hun. Yn cynnwys templedi defnyddiol. 


Logo Futurelabs www.futurelab.org.uk

Mae Futurelab yn sefydliad di-elw annibynnol sy'n ceisio trawsffurfio dysgu ac addysgu a'i wneud yn fwy perthnasol a deniadol i ddysgwyr yn yr 21ain ganrif trwy ymarferion a thechnoleg arloesol. Rhai syniadau diddorol ar gyfer defnyddio TG yn yr ystafell ddosbarth. Llawer o ddolenni i wefannau ac adnoddau dysgu TG eraill. Hefyd yn cynnwys adnoddau TG defnyddiol ar gyfer cynllunio athrawon, rheoli a datblygu personol. 

Adnoddau Addysgu Hamdden a Thwristiaeth

PDF file Film Tourism examples

 

Microsoft Word file Alton Towers Intro Sheet 

Microsoft PowerPoint file Working at Alton Towers