Rheoli Defnyddwyr

eicon rheoli defnyddwyr

Mae adran hon y wefan yn eich galluogi i reoli Dysgwyr a Phobl Broffesiynol yn eich ysgol neu’ch coleg. Gallwch weld, golygu, dileu ac ailosod cyfrineiriau yma. Gallwch greu Dysgwr neu Berson Proffesiynol newydd, cofrestru i Grŵp Blwyddyn, Grŵp Dosbarth neu Rôl Staff.

Mae'r Cyfleuster Rheoli Cyfrinair yn caniatáu i ddarparwyr dysgu i reoli cyfrifon defnyddwyr a dysgwyr proffesiynol o fewn yr adran Rheoli Defnyddwyr ar y safle Proffesiynol. Mae'r canllaw Cyfleuster Rheoli Cyfrinair yn darparu defnyddwyr proffesiynol gyda chanllawiau ar sut i ddefnyddio'r Cyfleuster Rheoli Cyfrinair newydd.Gweld y Canllaw Defnyddwyr.

  • Rhaid i chi logio i mewn i weld y dudalen hon