Diweddariadau

Diweddariadau

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi parhau i ddatblygu gyrfacymru.com a bu rhai ychwanegiadau i wella'r gwasanaeth a gynigiwn i ddefnyddwyr. 

Adeiladydd CV

Mae Adeiladydd CV newydd sbon ar-lein lle y gellir creu a chadw amrediad o CVs.


Cynllun Llwybr Dysgu

LPP logo for updates pageMae hwn ar gael drwy gydol y wefan erbyn hyn a gall pawb o Flwyddyn 9 ymlaen gael mynediad iddo. Mae'r Cynllun Llwybr Dysgu ei hun wedi'i newid i alluogi'r defnyddiwr i ddewis pa adrannau maen nhw am eu cynnwys yn eu dogfen, lawrlwytho a chadw neu weld ac argraffu eu cynllun. 

Gwasanaeth Paru Prentisiaethau (AMS)

Apprenticeship 148px widthMae'r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau yn fyw ar y wefan ac mae cynllun peilot wedi bod ar waith yn Gyrfa Cymru Gorllewin a Gyrfa Cymru Gogledd Orllewin ers mis Gorffennaf 2010. Mae'r gwasanaeth hwn yn rhoi modd i unrhyw un chwilio ac ymgeisio am gyfleoedd Prentisiaeth ar-lein yn ogystal â galluogi cyflogwyr a darparwyr i reoli'r cyfleoedd a'r ceisiadau hynny. Yn dilyn adborth gan y ddau gwmni gyrfa, mae gwelliannau ar waith a bydd y newidiadau yn fyw yn y ddwy ardal beilot yn ystod mis Ebrill. Bydd y gwasanaeth ar ei newydd wedd ar gael ar hyd a lled Cymru yn ystod mis Mehefin. Cymerwch olwg arni.


Cyrsiau yng Nghymru

undefinedOs ydych yn chwilio am gwrs sydd ar gael yng Nghymru, pa un a yw'n ddosbarth nos mewn addurno teisennau, cymhwyster ôl-radd mewn Seryddiaeth neu gwrs dysgu seiliedig ar waith, mae gan Gyrfa Cymru y wybodaeth honno i gyd yn y gronfa ddata ar-lein 'Dewis Dysgu'. 
Ers amser, rydym wedi bod yn teimlo nad yw'r enw 'Dewis Dysgu' yn cyfleu union natur y gronfa ddata. Ym mis Medi 2010, rhoddwyd holiadur ar-lein ar hafan Dewis Dysgu yn gofyn i bobl bleidleisio dros un o bump enw posibl ar gyfer y gronfa ddata, yn cynnwys yr enw cyfredol Dewis Dysgu. Ym mis Ionawr eleni, casglwyd yr ymatebion a'r canlyniadau i gyd, ac roedd tuedd gref tuag at yr enw 'Cyrsiau yng Nghymru'. 
O 18fed Mawrth pan ewch i gyrfacymru.com i chwilio am gyrsiau, ni fyddwch yn gweld y term 'Dewis Dysgu' rhagor. Mae wedi cael ei ailosod gyda'r enw newydd, 'Cyrsiau yng Nghymru'. 
Rydym yn meddwl bod yr enw newydd yn fwy clir a gobeithio y bydd hyn yn helpu mwy o bobl i ddarganfod y gronfa ddata a'r cyrsiau maen nhw'n chwilio amdanynt ar hyd a lled Cymru. 

Dewis Da

undefined- prosiect sgiliau iaith Gymraeg

Mae Gyrfa Cymru, ar y cyd â Bwrdd yr Iaith Gymraeg, wedi comisiynu ymchwil gan Trywydd Cyf ar werth dwyieithrwydd. Mae adran newydd o'r enw 'Dewis Da' wedi'i sefydlu ar GCAL yn seiliedig ar y canfyddiadau hynny sy'n amlygu sut mae sgiliau dwyieithrwydd yn ddefnyddiol ar gyfer datblygiad gyrfa. Mae'r adroddiad ymchwil cyfan i'w weld yn yr adran Pobl Broffesiynol.  

Darllenwch ein herthygl ddiweddaraf ynglŷn â sut mae'r Gymraeg yn sgil ychwanegol sy'n rhoi mantais i chi

Mehefin 2011