Sgiliau byw dyddiol

Os ydych eisiau byw yn eich cartref eich hun bydd rhaid i chi feddwl am sut i ofalu amdanoch chi’ch hun. Dyma rai o’r pethau bydd rhaid i chi feddwl amdanyn nhw:

Glanhau dannedd
Gofal personol – mae hyn yn cynnwys:

 • Golchi’ch hun a gwisgo
 • Golchi’ch gwallt
 • Brwsio’ch dannedd

Siopa
Siopa – mae hyn yn cynnwys:

 • Mynd i’r siopau
 • Dewis bwyd
 • Talu am bethau

coginio
Gwaith tŷ – mae hyn yn cynnwys:

 • Coginio
 • Glanhau
 • Golchi a smwddio dillad

Arian
Trin arian – mae hyn yn cynnwys:

 • Arian ar gyfer siopa
 • Arian ar gyfer biliau
 • Arian ar gyfer mynd allan
 • Arbed arian