Cymorth yn y gwaith

Mae’n bosibl y bydd rhai pobl yn gallu cael cymorth yn y gwaith. Gallai hyn gynnwys:

Esgidiau
Offer neu ddillad

Mae’n bosibl y bydd angen dillad arbennig neu gymhorthion arbennig arnoch i’ch helpu i wneud eich swydd.


Hyfforddwr swyddi
Cymorth personol

Mae’n bosibl bydd angen rhywun arnoch i’ch helpu i wneud eich swydd


Symbol punt
Arian

Mae’n bosibl bydd eich cyflogwr yn cael arian i helpu i dalu’ch cyflog.

Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael arian i dalu am eich cludiant i’r gwaith