CV

Mae CV yn rhoi manylion amdanoch chi. Gallai hyn gynnwys:

Dogfen
Manylion sylfaenol

  • Enw
  • Cyfeiriad a rhif ffôn

coginio


  • Nodweddion personol (sut berson ydych chi)
  • Sgiliau sydd gennych chi (beth rydych yn ei wneud yn dda)
  • Cyraeddiadau (beth rydych wedi’i wneud)

Gosodwr teiars
Unrhyw brofiad gwaith rydych wedi’i gael


Athrawon
Canolwyr – dyma’r bobl sy’n eich adnabod yn dda. Byddan nhw’n ysgrifennu am sut berson rydych chi. (Gwelwch y dudalen Geirdaon i gael gwybod mwy)