Arian

Wrth i chi fynd yn hŷn efallai bydd angen rheoli’ch arian eich hun. Mae sawl ffordd y gallwch gael arian.

Coleg
Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA)

Os ydych yn yr ysgol neu’r coleg mae’n bosibl y gallwch gael y lwfans hwn. Gofynnwch i’r ysgol neu’r coleg am hyn.


Triniwr gwallt
Lwfans Hyfforddi

Os ydych mewn dysgu seiliedig ar waith (hyfforddiant) byddwch yn derbyn lwfans hyfforddi bob wythnos. Bydd hyn yn cael ei dalu i mewn i’ch cyfrif banc.


Symbol punt
Cyflog

Os ydych yn gweithio bydd cyflog yn cael ei dalu i chi. Byddai hyn yn mynd i mewn i’ch cyfrif banc.


Arian
Budd-daliadau

Efallai y gallwch hawlio budd-daliadau os oes anabledd gennych a/neu os ydych yn chwilio am waith.