Cludiant

TacsiWrth feddwl am beth hoffech ei wneud yn y dyfodol bydd rhaid meddwl hefyd am sut rydych yn mynd i gyrraedd y nod.

Allwch chi ddal bws neu a fydd angen tacsi arnoch?


Bws
Mynd ar y bws neu’r trên

Os nad ydych wedi gwneud hyn o’r blaen mae’n bosibl bod angen peth cymorth arnoch. Rhaid i chi feddwl hefyd am sut byddwch yn cyrraedd yr arhosfa bysiau neu’r orsaf trenau.


Grŵp 3
Os ydych eisiau cael mwy o wybodaeth am sut byddwch yn cyrraedd lleoedd ar ôl gadael yr ysgol, gofynnwch i’ch cynghorydd gyrfa, gweithiwr cymdeithasol neu rieni / gofalwyr.