Cynllunio pontio

Mae cynllunio pontio yn golygu cynllunio ar gyfer newidiadau a fydd yn digwydd yn eich bywyd wrth i chi fynd yn hŷn. Gallai hyn gynnwys:

Meddwl
Meddwl am beth hoffech ei wneud ar ôl gadael yr ysgol ac yn y dyfodol.


Cartref
Meddwl am le hoffech fyw


Cyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfa
Meddwl am ba fath o gymorth bydd ei angen arnoch i fyw’r bywyd rydych ei eisiau