Pwy all fy helpu?

Mae llawer o bobl sy’n gallu eich helpu i benderfynu.  Maen nhw’n cynnwys:

Rhieni
Rhieni / gofalwyr


Cynghorydd Gyrfa
Cynghorydd Gyrfa


Athrawon
Athrawon neu staff eraill yn yr ysgol


Gweithiwr Cymdeithasol
Gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr allweddol  


Am fwy o wybodaeth am sut y gallai’r bobl hyn helpu, defnyddiwch yr adran Pwy all fy helpu.