Penderfyniadau

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwneud penderfyniadau bob dydd. Mae rhai dewisiadau isod efallai rydych wedi’u gwneud yn barod heddiw a rhai eraill efallai y bydd rhaid i chi eu gwneud yn y dyfodol.

Penderfyniadau
Efallai eich bod wedi penderfynu:

  • Beth i gael i frecwast
  • Beth i wisgo
  • Beth i wylio ar y teledu

Cysgu
Cyn diwedd y dydd heddiw efallai y bydd rhaid i chi ddewis:

  • Faint o’r gloch i gael eich bwyd heno
  • Faint o’r gloch i fynd i’r gwely

T?
Wrth i chi fynd yn hŷn mae’n bosibl y bydd rhaid i chi benderfynu:

  • Beth rydych eisiau ei wneud
  • Ble rydych eisiau byw
  • Sut rydych eisiau treulio’ch amser rhydd

Meddyliwch am y penderfyniadau y bydd rhaid i chi eu gwneud heddiw.