Gwirfoddoli

Gallwch wirfoddoli mewn llawer o ffyrdd gwahanol.

Dim arianMae gwirfoddoli’n golygu gweithio heb dâl.


Garddwr
Gall gynnwys gwaith fel :

  • Garddio
  • Helpu hen bobl 
  • Gweithio mewn siop elusen

Cloc
Gall pobl wirfoddoli am ychydig o oriau yn unig bob wythnos.

Os ydych yn cael budd-daliadau ni ddylai’r rhain gael eu heffeithio.