Cyfleoedd dydd

Os ydych yn 18 oed neu’n hŷn ac mae anabledd dysgu neu gorfforol gennych chi, mae’n bosibl y cewch fynediad i gyfleoedd dydd.

Cyfleoedd yn ystod y dydd
Efallai y cewch fynd i ganolfan i gwrdd â phobl a gwneud gweithgareddau.

Efallai y cewch ddewis pethau rydych eisiau eu gwneud a chael help i’w gwneud nhw.


Gweithiwr Cymdeithasol
Mae’n rhaid cael gweithiwr cymdeithasol.

Bydd y person hwn yn cwrdd â chi i drefnu beth hoffech ei wneud.