Gwaith

Os ydych chi eisiau cael swydd bydd rhaid i chi feddwl am beth fydd orau i chi.

Cynorthwyydd siop
Gallwch weithio’n amser llawn neu’n rhan-amser.

  • Mae amser llawn yn golygu gweithio trwy’r wythnos.
  • Mae rhan-amser yn golygu gweithio am ran o bob dydd neu bob wythnos.

Hyfforddwr swyddi
Gallech fynd ymlaen i gael cyflogaeth wedi’i chynnal.  Dyma pan fydd rhywun yno i’ch helpu i ddysgu sut i wneud eich swydd.


Cyfrifiadur
Efallai y byddwch eisiau help i chwilio am waith. Defnyddiwch yr adran ar help wrth chwilio am waith am fwy o wybodaeth.