Coleg arbenigol

Weithiau fydd y coleg lleol ddim yn gallu cynnig y cymorth sydd ei angen arnoch. Os yw hynny’n digwydd, efallai y byddwch eisiau gwneud cais am le mewn coleg arbenigol.

Coleg Arbenigol
Byddwch yn dysgu sgiliau newydd mewn coleg arbenigol a dysgu sut i ofalu amdanoch chi eich hun. Efallai y byddwch yn dysgu sut i goginio, golchi dillad a mynd ar gludiant cyhoeddus.


Cysgu
Mae coleg arbenigol yn goleg lle y gallech fynd yn ystod y dydd neu aros yn ystod y tymor a mynd adref yn y gwyliau neu ar benwythnosau.


Cyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfa
Os ydych yn meddwl mai coleg arbenigol yw’r opsiwn gorau i chi, siaradwch â’ch cynghorydd gyrfa.

Gall fod yn anodd cael lle mewn coleg arbenigol.