Coleg Lleol

Cewch ddewis mynd i goleg lleol cyn belled â'ch bod yn 16 oed neu’n hŷn.

Coleg
Cewch fynd i’r coleg ar gwrs amser llawn. Mae hyn yn golygu y byddwch yn treulio o leiaf 4 diwrnod yr wythnos yn y coleg.


Min nos
Cewch fynd i’r coleg ar gwrs rhan-amser. Mae hyn yn golygu y byddwch yn treulio un neu ddau ddiwrnod yn y coleg neu fe allwch fynd i’r coleg gyda’r hwyr.


Cymorth mewn ysgol neu goleg
Os ydych wedi cael cymorth yn yr ysgol mae’n debygol y cewch gymorth pan ewch i’r coleg.