Pwy arall sydd angen gwybod?

Bydd llawer o bobl eisiau gwybod mwy amdanoch chi.

Athrawon
Fe all y rhain fod yn bobl sy’n gweithio gyda chi nawr, yn cynnwys:

  • Athrawon a staff eraill yn yr ysgol neu’r coleg
  • Eich Cynghorydd Gyrfa
  • Eich Gweithiwr Cymdeithasol

Cyflogwr
Efallai mai pobl y byddwch yn cwrdd â nhw yn y dyfodol fydd y rhain, a byddan nhw’n cynnwys, o bosib:

  • Cyflogwyr
  • Tiwtoriaid mewn coleg
  • Darparwyr hyfforddiant