Cymorth yn y gwaith

Cymorth yn y gwaith

Hyfforddwr Swydd

Gall hyfforddwr swydd eich helpu pan fyddwch yn dechrau swydd.  Gallan nhw:

Cynorthwyydd siop
Eich helpu i ddysgu sut i wneud y swydd


Hyfforddwr swyddi
Gweithio ochr yn ochr â chi nes eich bod yn gallu gwneud y swydd ar eich pen eich hun


Gweithio'n annibynnol
Pan fyddwch yn gallu gwneud y swydd bydd yr hyfforddwr yn ymweld â chi i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn


Canolfan Gwaith
Os ydych yn meddwl bydd angen hyfforddwr swydd arnoch yn y gwaith bydd rhaid i chi:

  • Siarad â’ch cynghorydd gyrfa
  • Siarad â’r Ymgynghorydd Cyflogaeth i’r Anabl yn y Canolfan Gwaith
  • Siarad â’ch gweithiwr cymdeithasol