Cymorth yn y gwaith

Cymorth yn y gwaith

Mynediad i Waith

Mae Mynediad i Waith yn rhaglen sy’n helpu pobl gydag anableddau i gael swydd a’i chadw. Fe all:

Tacsi
Helpu gyda chostau cludiant i’r gwaith neu yn y gwaith os na allwch fynd ar gludiant cyhoeddus.


Symbol anabledd
Help gyda chostau unrhyw offer mae ei angen arnoch chi i wneud y swydd.


Hyfforddwr swyddi
Help gyda chostau cyflogi gweithiwr cymorth i’ch helpu i wneud eich swydd.


Os byddwch eisiau gwybod mwy am Fynediad i Waith bydd rhaid trefnu i weld yr Ymgynghorydd Cyflogaeth i’r Anabl (DEA) yn y Canolfan Gwaith.