Hawliau yn y gwaith

Hawliau yn y gwaith

Gwahaniaethu

Gwahaniaethu yw pan fydd rhywun yn eich trin yn anheg oherwydd eich oed, rhyw, hil neu anabledd.

Anabledd
Dylai’ch cyflogwr wneud yn siŵr bod y staff i gyd yn eich trin yn deg.


Symbol anabledd
Dylai’ch cyflogwr geisio gwneud newidiadau i rannau o’ch swydd os ydych yn eu cael yn anodd oherwydd anabledd.


Cyflogwr
Dylech ddweud wrth eich cyflogwr os ydych yn meddwl bod rhywun yn eich gwahaniaethu.