Hawliau yn y gwaith

Hawliau yn y gwaith

Iechyd a diogelwch

Rhaid i gyflogwyr wneud yn siŵr bod y gweithle’n ddiogel i chi. Gall hyn gynnwys:

Pecyn cymorth cyntaf
Gwneud yn siŵr bod pecyn cymorth cyntaf ar gael


Diogelwch yn y gweithle
Gwneud yn siŵr bod staff yn gwisgo dillad i’w diogelu neu offer os oes angen, a bod unrhyw beiriannau’n ddiogel


Codi
Gwneud yn siŵr bod staff sydd angen codi a chario pethau yn cael eu hyfforddi i wneud hyn yn iawn


Esgidiau
Gwneud yn siŵr bod staff yn gwybod y rheolau fel:

  • Diogelwch tân
  • Sut i adrodd damwain yn y gwaith