Hawliau yn y gwaith

Hawliau yn y gwaith

Gwyliau

Mae hawl gan y rhan fwyaf o weithwyr i gael o leiaf 4 wythnos o wyliau â thâl bob blwyddyn.

Arian
Os ydych yn gweithio 5 diwrnod yr wythnos, yna bydd tâl gwyliau wythnosol yn golygu 5 diwrnod o dâl.

Os ydych yn gweithio 2 ddiwrnod yr wythnos, bydd tâl gwyliau wythnosol yn golygu 2 ddiwrnod o dâl.


Gwyliau
Mewn rhai achosion gall cyflogwr ddweud wrthych chi pryd i gymryd y gwyliau hyn.

E.e. bydd rhai cwmnïau’n cau dros y Nadolig fel bod rhaid i bobl gymryd gwyliau


Calendr
Mewn rhai achosion bydd eich cyflogwr yn cynnwys Gwyliau’r Banc yn eich 4 wythnos o dâl gwyliau.

Bydd cwmnïau eraill yn rhoi 4 wythnos a Gwyliau’r Banc hefyd.


Os ydych yn gwneud cais am swydd rhaid i chi fod yn glir am faint o wyliau â thâl gewch chi, a phryd y gallwch eu cymryd nhw.