Hawliau yn y gwaith

Hawliau yn y gwaith

Oriau gwaith

Mae yna rai rheolau ynglŷn â sawl awr gall y rhan fwyaf o bobl weithio.

Cloc
Does dim rhaid i bobl weithio mwy na 48 awr yr wythnos.


Oriau gwaith (amser gwaith)
Mae hawl gan bobl gael un diwrnod i ffwrdd bob wythnos


EgwyliauMae hawl gan oedolion gael egwyl o 20 munud os ydyn nhw’n gweithio am 6 awr neu fwy ar un adeg.

Mae hawl gan weithwyr sydd wedi gadael yr ysgol ond sy’n iau na 18 oed gael egwyl o 30 munud os ydyn nhw’n gweithio am 4.5 ar un adeg.