Hawliau yn y gwaith

Hawliau yn y gwaith

Isafswm cyflog

Mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o weithwyr dderbyn swm penodol o arian ar gyfer pob awr maen nhw’n gweithio. Isafswm cyflog yw’r enw ar gyfer hyn.

Symbol punt
Gall cyflogwyr dalu mwy na’r isafswm cyflog ond dydyn nhw ddim yn gallu talu llai na hyn.


Arian
Mae isafswm cyflog ar gyfer:

  • Pobl sydd wedi gadael yr ysgol sy’n iau na 18 oed
  • Pobl 18 - 21 oed
  • Pobl sy’n hŷn na 22 oed

Calendr
Mae’r llywodraeth yn edrych ar yr isafswm cyflog bob blwyddyn.

Bydd cynnydd ym mis Hydref os bydd y swm yn codi.