Ffurflenni cais

Ffurflenni cais

Cynnwys

Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn am yr un wybodaeth ar ffurflenni cais.

Dogfen
Eich manylion sylfaenol – mae’r rhain yn cynnwys:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Rhif ffôn

Coleg
Addysg – mae hyn yn cynnwys:

 • Ysgolion neu golegau lle rydych wedi astudio
 • Cymwysterau roeddech wedi’u cael tra roeddech yno

Saer coes
Profiad gwaith – mae hyn yn cynnwys:

 • Unrhyw leoliadau roeddech wedi’u cael yn yr ysgol neu’r coleg
 • Unrhyw swyddi rhan-amser neu swyddi penwythnos
 • Unrhyw leoliadau gwirfoddol
 • Unrhyw swyddi amser llawn

Meddwl
Rhesymau am ymgeisio – mae hyn yn cynnwys:

 • Eich sgiliau (beth rydych yn ei wneud yn dda)
 • Eich nodweddion (sut berson rydych chi)
 • Pam byddech chi’n dda yn y swydd
 • Pam rydych chi’n meddwl y dylen nhw roi’r swydd i chi

Byddan nhw yn gofyn am eirdaon (references) hefyd. Ewch i’r dudalen Geirdaon i gael gwybod mwy am hyn.