Amser hamdden

Amser hamdden

Gall defnyddio’ch amser rhydd eich helpu mewn sawl ffordd.

Grwp
Byddwch yn cwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd. Gallai hyn eich helpu i fagu hyder.


Celf
Gallwch ddysgu sgiliau newydd. Gallai hyn helpu os ydych eisiau chwilio am waith yn y dyfodol.


Hapus
Gallwch helpu pobl eraill. Mae helpu pobl eraill yn gwneud i chi deimlo’n dda amdanoch chi eich hun. Mae hyn hefyd yn ffordd dda o gwrdd â phobl newydd.