Dysgu seiliedig ar waith

Dysgu seiliedig ar waith

Cael gwybod mwy

I gael gwybod mwy am ddysgu seiliedig ar waith gallech chi:

Cynghorydd Gyrfa
Siarad â’ch cynghorydd gyrfa

Gall ddweud wrthych am bwy sy’n darparu dysgu seiliedig ar waith yn eich ardal chi.


Canolfan Gwaith
Siaradwch â’r Ymgynghorydd Cyflogaeth i’r Anabl (DEA) yn y Canolfan Byd Gwaith.

Gall ddweud wrthych am bwy sy’n darparu dysgu seiliedig ar waith i oedolion yn eich ardal chi.


Cyfleoedd yn ystod y dydd
Ewch i weld darparwyr i gael gwybod mwy am beth maen nhw’n ei gynnig. Gofynnwch a allwch siarad â rhai o’r bobl sy’n hyfforddi.