Dysgu seiliedig ar waith

Dysgu seiliedig ar waith

Os ydych eisiau gweithio ond angen dysgu mwy am swydd, mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud rhaglen hyfforddi o’r enw Hyfforddeiaeth.

Pen-cogydd
Bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi

  • Wneud peth profiad gwaith
  • Ennill rhai cymwysterau
  • Parhau i ddysgu mathemateg a Saesneg/Cymraeg.

Calendr
Cewch gynllun sy'n dweud beth byddwch yn ei wneud, pa help rydych ei angen a pha mor hir fydd eich hyfforddiant. 


Symbol punt
Byddwch yn cael lwfans o'r enw Lwfans Cynhaliaeth Hyfforddiant. 


Canolfan Gwaith
Bydd rhaid i’ch cynghorydd gyrfa neu gynghorydd o’r Canolfan Byd Gwaith eich cyfeirio i ddysgu yn y gwaith. 

Os ydych yn hŷn na 18 oed, efallai y bydd cyrsiau hyfforddi eraill ar gael i chi. Byddai’n rhaid i chi ymweld â’ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith i gael gwybod am y rhain.