Darganfod i chi'ch hun

‘Dw i wedi clywed bod 60% o swyddi yn peidio â chael eu hysbysebu – sut mae dod o hyd i un o’r swyddi sy ddim yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd neu’r Canolfan Byd Gwaith?’

  • Find out for yourself Un o’r pethau cyntaf i’w wneud yw rhwydweithio. Mae hyn yn golygu dweud wrth eich teulu a’ch ffrindiau eich bod yn chwilio am swydd a’r math o waith hoffech ei wneud. Hefyd, dylech gadw mewn cysylltiad ag unrhyw un sy’n dweud ‘Mi wna i roi gwybod i chi os yw rhywbeth yn dod i fyny!’ Peidiwch â gadael iddynt eich anghofio. Cymerwch olwg ar Rhwydweithio! Rhwydweithio! Rhwydweithio!
  • Os ydych eisiau gweithio’n lleol, ceisiwch ddod i wybod y math o gwmnïau a diwydiannol o’ch cwmpas. Cewch lawer o wybodaeth ar-lein. Ceisiwch chwilio am ystadau diwyannol yn eich ardal – neu mor bell i ffwrdd ag y byddwch yn barod i deithio. Ceisiwch ddod o hyd i fap o bob ystad sy’n rhestr enwau cwmnïau a chael gwybod beth maen nhw’n ei wneud. Mae gwefannau gan lawer o gwmnïau, hyd yn oed y rhai bychain. Lle byddai’ch sgiliau a’ch galluoedd yn ffitio? Siaradwch â phobl a cheisio dod o hyd i rywun sydd â chysylltiadau â nifer o’r cwmnïau. Mae’n werth gofyn sut maen nhw’n recriwtio staff. Daliwch ati a lledu’r gair mor eang â phosibl.
  • Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, dyw anfon eich CV at nifer fawr o gwmnïau ddim yn effeithiol mewn gwirionedd. Mae’n rhaid gwneud yn siŵr bod eich CV yn gyfoes. Felly, unwaith i chi glywed am gyfle, cewch anfon eich CV yn syth.
  • Ydych chi’n cadw golwg ar y wasg leol? Yn aml, mae papurau newydd am ddim a rhai cymunedol yn cynnwys newyddion am gwmnïau newydd yn yr ardal. Oes unrhyw newyddion da am gwmni lleol? Os yw’r cwmni wedi cael archeb newydd neu’n ehangu, mae’n bosibl eu bod yn chwilio am staff. Gallai fod yn amser da i anfon eich CV atyn nhw.

Bydd gwneud y pethau hyn yn eich gwneud yn geisiwr swydd gweithredol, ond mae angen ymdrech ac ymrwymiad. Dyw hi ddim yn hawdd cadw’r lefel yma o weithgarwch i fyny, ac mae cael eich gwrthod yn gallu gwneuch i chi golli cymhelliad. Ceisiwch ddal ati.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English