Y farchnad swyddi

The job market

Ble mae’r swyddi? Dod o hyd i gyfle? Angen help gyda cheisiadau? Eisiau profiad?

Rydym yn gwybod bod chwilio am swydd yn sialens ar hyn o bryd. Mae’r byd gwaith yn newid a bydd yn parhau i newid yn gyflym.

Mae gennym gyngor a gwybodaeth i’ch helpu i chwilio am swydd.

 • Ceisiwch weld beth sydd ar gael. Efallai bod gennych lawer o syniadau am y math o swydd neu yrfa rydych eisiau ei gwneud. Mae’n bwysig iawn bod syniadau a diddordebau gennych. Ond bydd angen gofyn y cwestiynau canlynol i chi’ch hun -
  • Faint o bobl sydd wedi’u cyflogi yn y maes o waith mae gen i ddiddordeb ynddo? Ble mae’r cyfleoedd? Oes cyfleoedd lle dw i’n byw? Teipiwch y swydd rydych yn chwilio amdani ac efallai bydd gennym wybodaeth fydd yn eich helpu.  
  • A fydd cyfleoedd yn y dyfodol yn y swydd mae gen i ddiddordeb ynddi? Mae gennym gyfres o adrannau gwybodaeth ‘Tueddiadau Swyddi’ sy’n eich helpu i weld y rhagolygon yn y maes hwnnw.
  • Oes rhaid i chi aros yn lleol? Mae gennym gyngor ar ddarganfod beth sydd ar gael yn eich ardal leol. 

   Darganfod i chi'ch hun!

    

 • Cymerwch siawns. Siaradwch â phobl am sut maen nhw wedi cael swydd. Mae llawer o bobl yn cael swyddi gwahanol a llawer o brofiad cyn setlo ar yrfa. Byddwch yn barod i roi cynnig ar rywbeth, hyd yn oed os yw’n wahanol i beth roeddech ei eisiau. Mae unrhyw brofiad o waith yn werthfawr a bydd yn gwella’ch siawns yn y dyfodol.
 • Rhwydweithiwch. Dyw llawer o gyfleoedd byth yn cael eu hysbysebu. Cymerwch olwg ar ein cyngor ar rwydweithio.

Sgiliau y mae cyflogwyr eu hangen

Pa sgiliau mae cyflogwyr eu hangen a sut i'w hennill

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English