Gweithio i chi'ch hun

Dechrau eich busnes eich hun? Gweithio ‘llawrydd’? Gweithio i chi’ch hun?


Hyd yn oed yn y dirwasgiad, mae llawer o bobl yn sefydlu eu cwmnïau eu hunain. Mae eraill yn darganfod mai hunangyflogaeth yw’r ffordd ymlaen pan fydd hi’n anodd dod o hyd i waith parhaol amser llawn.
Mae gennym gyngor a gwybodaeth i’ch helpu i wneud dewisiadau gwell.

  • Cynllunio ac ymchwil. Mae hyn yn hanfodol. Mae Llywodraeth Cymru a rhai awdurdodau lleol yng Nghymru yn cynnig help a chyngor i bobl sy’n meddwl am sefydlu busnes. Mae cyrsiau, gwefannau a chynghorwyr a allai  eich helpu. Gwelwch yr adran ar Sefydlu eich busnes eich hun
  • Cyllid. Mae sefydlu busnes a gweithio i chi’ch hun yn cynnwys risgiau ariannol. Gallech ennill llawer iawn os ydych yn llwyddo, ond mae’n hanfodol eich bod yn rheoli cyllid yn dda. Mae cymorth, cyngor a hyfforddiant am ddim ar gael. Gwelwch yr adran ar Sefydlu eich busnes eich hun.

Gwefannau defnyddiol

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English