Mynediad i gyllid

undefined Pan fyddwch yn dychwelyd i’r gwaith ac wedi bod yn derbyn budd-daliadau, bydd rhai o’r budd-daliadau yn parhau am gyfnod byr. Efallai byddwch yn gallu hawlio budd-daliadau newydd hefyd.

Dyw’r ganllaw hon ddim yn cwmpasu amgylchiadau i gyd. Dylech gael mwy o fanylion o’r  sefydliadau perthnasol.

 

  • Help gyda chostau tai

  • Credydau Treth

    Mae credyd treth yn daliad a gewch yn rheolaidd.


    Dyw’r ganllaw hon ddim yn cwmpasu amgylchiadau i gyd. Dylech gael mwy o fanylion o’r  sefydliadau perthnasol.

  • Cynghorydd budd-daliadau ar-lein

    • Gall y Cynghorydd Budd-daliadau Ar-lein roi amcangyfrifiad o’r cymorth ariannol y gallwch ei gael a sut mae newidiadau yn eich amgylchiadau yn gallu effeithio ar eich budd-daliadau, er enghraifft os ydych yn dechrau gwaith neu’n gweithio oriau ychwanegol.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English