Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Gwella'ch rhagolygon gwaith

Improving your job prospects 

Dyma rai awgrymiadau i wella’ch siawns o ddychwelyd i’r gwaith.

 • Mae sgiliau bywyd yn sgiliau gwaith hefyd
  Tra eich bod allan o’r gwaith byddwch wedi datblygu sgiliau y bydd cyflogwr yn eu gwerthfawrogi. Er enghraifft, os ydych wedi bod yn magu teulu, bydd gennych sgiliau mewn rheoli cyfrifoldebau teuluol, rheoli cyllideb y cartref, efallai mynd â’r plant i’r ysgol a threfnu’ch diwrnod. Mae cyflogwyr yn meddwl bod sgiliau ‘trosglwyddadwy’ fel hyblygrwydd, mentergarwch a threfnusrwydd yn hollbwysig.
  Gofynnwch i’ch teulu a ffrindiau pa sgiliau gallech eu cynnig i gyflogwr os na allwch feddwl am unrhyw beth eich hun.
 • Rhwydweithio
  Peidiwch ag aros i gyfleoedd gwaith ddod i fyny! Rhwydweithio yw’r ffordd orau i ddod o hyd i swydd. Os oes gennych gysylltiadau yn y maes lle hoffech weithio, siaradwch â nhw a gofyn am gyngor.
  Efallai eich bod yn teimlo nad ydych yn adnabod unrhyw un defnyddiol; ond siaradwch â’ch teulu, ffrindiau, cydweithwyr blaenorol a phobl eraill rydych yn eu hadnabod ac fe allech gael eich synnu.
 • Cael cymorth
  Bydd dychwelyd i’r gwaith yn haws os ydych yn gofyn i ffrindiau a theulu am gymorth. Mae hi hefyd yn ddefnyddiol siarad â phobl sy’n mynd trwy’r un profiad. Meddyliwch am ymuno â rhwydwaith lleol.
  Gan fod cymaint o grwpiau rhwydweithio ar-lein erbyn hyn, mae hi'n haws nag erioed o'r blaen. 
 • Dod i’r arfer â mynd i’r gwaith eto
  Bydd rhaid i chi ddod i’r arfer â gweithio gyda phobl eraill a rhywle gwahanol. Bydd unrhyw fath o waith gwirfoddol yn eich helpu i ddod i’r arfer â bod mewn rhywle penodol ar amser penodol.
  Mae cyrraedd yn y gwaith ar amser yn hanfodol os ydych eisiau cadw swydd.
 • Diweddaru eich CV 
  Os oes angen i chi ddiweddaru eich CV, gall yr Adeiladydd CV wneud pethau’n haws.
 • Dechreuad newydd
  Pe na fyddech yn hapus yn y gwaith roeddech yn ei wneud o’r blaen, dyma gyfle i chi ddechrau eto. Cyn dewis gyrfa newydd, cewch ymchwilio i'ch syniadau gyrfa yma.
 • Credu ynoch chi’ch hun
  Gall dychwelyd i’r gwaith godi ofn arnoch. Ond bob tro byddwch yn siarad â chyswllt newydd, yn llenwi ffurflen gais neu’n edrych am sefydliadau lleol, byddwch yn symud yn y cyfeiriad iawn. Credwch ynoch chi’ch hun ac fe fyddwch yn llwyddo!

Sut i chwilio am swyddi ar-lein

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English