Diweithdra a diswyddiad

Wynebu diswyddiad? Gadael gwaith? Contract yn dod i ben? 

Mae’r dirwasgiad byd-eang wedi effeithio ar bobl o bob cefndir. Mae’n dal i effeithio ar weithwyr ar bob lefel mewn pob math o ddiwydiannau. Mae’n debyg i chi adnabod rhywun sydd wedi’i effeithio gan ddiswyddiad. Mae cael eich diswyddo yn creu llawer o straen. 

Mae gennym gyngor ymarferol a gwybodaeth ar wynebu diswyddiad a gadael gwaith.

  • Gofalwch amdanoch chi’ch hun. Yn aml, sgil effeithiau diswyddo yw straen ac iselder. Mae pobl ddigynnwrf yn teimlo’n ddiflas ac ar goll hyd yn oed. Ceisiwch fwyta a chysgu’n dda. Gwnewch ymarfer corff neu fynd am dro bob dydd. Gwelwch ein herthygl ar ddiswyddiad.
  • Materion ariannol. Ceisiwch eu datrys mor fuan â phosibl. Os ydych yn cael traffeth gyda biliau a thaliadau, cysylltwch â’ch benthycwyr cyn gynted â phosibl. Gofynnwch am help a chyngor gan eich banc neu gymdeithas adeiladu. Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi llawer o wybodaeth sylfaenol ar gyllid ar eu gwefan http://www.citizensadvice.org.uk/
  • Cyn i chi adael y swydd. Gofynnwch i’ch rheolwr neu oruchwyliwr am eirda. Ydych chi wedi gwneud unrhyw hyfforddiant neu gymwysterau yn y gwaith? Gwnewch yn siŵr fod gennych restr o’r cyrsiau rydych wedi’u gwneud.
  • Chwilio am swydd. Mae gennym gyngor a gwybodaeth ar chwilio am swydd ar ein gwefan.

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English