Eich hawliau a chyfrifoldebau

Your rights at work Daeth Deddf Hawliau Cyflogaeth 1996 â’r holl ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â hawliau unigol gweithwyr ynghyd o dan un brif ddeddf. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch hawliau, dyma’r ddeddfwriaeth - gyda’i diwygiadau dilynol - lle dewch o hyd i’r ateb mwy na thebyg. Mae’r Ddeddf yn cynnwys cyfeiriad at hawliau cyflogaeth o ran:

  • Gwahaniaethu
  • Hil ac Ethnigrwydd
  • Rhyw a Thueddfryd Rhywiol
  • Anabledd
  • Crefydd
  • Oed

Eich hawliau yn y gwaith

Mae gan wefan Gov.uk ystod o wybodaeth am hawliau cyflogaeth (cliciwch ar ‘cyflogaeth’): www.gov.uk

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) – Brandon House, 180 Borough High Street, London SE1 1LW. Llinell gymorth: 08457 47 47 47. Ffôn testun: 08456 06 16 00. Gall ddarparu cyngor ynghylch materion sy’n ymwneud â hawliau gweithwyr yn y gweithle. Mae gan wefan Acas lawer o wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’ch hawliau:
www.acas.org.uk

www.emplaw.co.uk

www.compactlaw.co.uk

Mae gwefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol- www.equalityhumanrights.com - yn gallu darparu gwybodaeth ynghylch eich hawl i gael eich trin yn gyfartal, a'r hyn a wnawn am wahaniaethu ar sail anabledd, oed, rhyw, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol neu hil. 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English