Beth i'w ddisgwyl

What to expect

Beth ddylwn i ei wneud ar fy niwrnod cyntaf mewn swydd newydd?


Rydych wedi mynd i lawer o ymdrech i gael y swydd – felly gwnewch y gorau ohoni a cheisio setlo i mewn i’ch gweithle newydd. Gall eich diwrnod cyntaf mewn swydd newydd godi ofn arnoch ond cynbelled â’ch bod yn cofio pam mae’r cwmni wedi’ch cyflogi yn y lle cyntaf, does dim rhaid i chi boeni. 
Dyma bwt o gyngor ar beth i’w wneud ar eich diwrnod cyntaf:

 • Gwiriwch y ffordd i’ch gweithle yr wythnos gynt. Cynlluniwch y daith a gadael 30 munud yn gynharach rhag ofn. 
 • Bwytewch frecwast da i sicrhau nad ydych yn llwgu erbyn 11 o’r gloch.
 • Gwnewch argraff gyntaf dda drwy gyrraedd yn eich gweithle yn gynnar.
 • Gwisgwch yn briodol ac yn gyfforddus. 
 • Dewch â llyfr a gwnewch nodiadau – enwau pobl, manylion mewngofnodi, eich rhif estyniad, cyfrinair e-bost ac ati – fel bod dim angen gofyn mwy nag unwaith. 
 • Cofiwch ysgwyd llaw yn gadarn pan gewch eich cyflwyno i gydweithwyr, gwenwch a gwnewch ymdrech i gofio eu henwau.
 • Gwnewch eich gwaith cartref – ceisiwch gael gwybod gyda phwy fyddwch yn gweithio a beth maen nhw’n ei wneud. 
 • Cadwch yn brysur. Efallai bydd y diwrnod cyntaf yn mynd yn araf iawn gan nad oes trefn waith gennych eto, ac efallai byddwch yn aros i bobl roi gwaith a/neu hyfforddiant i chi. Cadwch yn brysur yn ystod y cyfnodau hyn drwy astudio systemau’ch cwmni newydd. 
 • Diffoddwch eich ffôn symudol! Peidiwch â gwneud galwadau personol. Os oes mynediad i’r rhyngrwyd gennych, defnyddiwch hynny i edrych ar wefan y cwmni ei hun. 
 • Gwyliwch, gwrandewch a dysgwch!  Os yw pawb o’ch cwmpas yn brysur, a does dim byd gennych i’w wneud, gwyliwch, gwrandewch a dysgwch! Byddai’n syndod faint o wybodaeth gallech ei gael drwy wneud hynny.
 • Byddwch yn hyderus yn eich gallu eich hun. Os ydych yn nerfus, cadwch i atgoffa’ch hun mai hwn yw’ch diwrnod cyntaf.

Oes unrhyw beth na ddylwn i ei wneud?

 • Byddwch yn ofalus beth rydych yn ei ddweud amdanoch chi’ch hun ar y diwrnod cyntaf. Byddwch yn gwneud ffrindiau ond mae’n syniad da aros am sbel cyn dweud hanes eich bywyd wrth bobl. 
 • Efallai bydd cydweithwyr yn dweud llawer wrthych (pethau da a phethau drwg) am y cwmni. Cymerwch amser i benderfynu i chi’ch hun. 
 • Peidiwch byth â chlebran am eich hen gwmni. Mae’n fyd bach a fyddwch byth yn gwybod pryd bydd angen geirda neu help arnoch gan hen gydweithiwr.

 

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English