Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Dechrau gwaith

Starting work

Swydd newydd? Diwrnod cyntaf, wythnos gyntaf? Sut ddylwn i gael fy nhrin?

Mae dechrau swydd, yn enwedig eich swydd gyntaf, yn gallu codi ofn arnoch. Er i chi gael y swydd, byddwch ar brawf o hyd. Felly, gwnewch argraff dda yn ystod eich wythnos gyntaf.

Mae gennym gyngor a gwybodaeth a allai helpu.

  • Creu argraffu gyntaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd ar amser a’ch bod yn barod i weithio’n galed.
  • Cymryd eich amser.  Gwrandewch a dysgu ar y dyddiau cyntaf. Peidiwch â dweud gormod amdanoch chi’ch hun ar y dechrau.
  • Dysgu’r swydd. Gofynnwch gwestiynau priodol a gwneud nodiadau os oes angen. Ceisiwch ddod i adnabod yr adeilad a rhoi sylw i gyngor iechyd a diogelwch.

Sut i chwilio am swyddi ar-lein

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English