Hyfforddeiaeth

Beth yw Hyfforddeiaeth?

TraineeshipMae Hyfforddeiaethau ar gyfer pobl ifanc 16 i 17 oed yng Nghymru; ond os ydych yn 18 oed ac wedi gadael yr ysgol neu’r coleg gallwch wneud cais hefyd. Byddwch yn ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael swydd neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel uwch fel Prentisiaeth neu Addysg Bellach.

Beth allwch ei wneud gyda fe?

Bydd Hyfforddeiaeth yn rhoi’r cymorth, sgiliau a chymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael gwaith am dâl, Prentisiaeth neu fynd i ddysgu ar lefel uwch. Bydd y pethau a ddysgwch yn edrych yn dda i gyflogwyr hefyd.

Beth mae’n ei gynnwys?

Mae tair lefel wahanol i Hyfforddeiaethau i sicrhau cewch chi gymorth a chefnogaeth i ddatblygu: ‘Ymgysylltu’, ‘Lefel 1’ a ‘Lefel 2 – Pont at Waith’.

 • Ymgysylltu

  Ar gyfer pwy?
  Mae llawer o bobl yn dechrau yma. Mae hwn yn addas i chi os nad ydych yn gwybod beth i’w wneud o ran gyrfa neu os oes angen cymorth arnoch i gymryd rhan mewn cyflogaeth neu ddysgu arall.

  Beth fydd yn ei roi i mi?
  Bydd yn eich paratoi ar gyfer y byd gwaith neu ddysgu amser llawn.

  Beth wnaf i?
  Gallai gynnwys:

  • Lleoliadau gwaith
  • Prosiectau cymunedol, neu
  • Hyfforddi lle rydych yn dysgu i’ch helpu i baratoi.

  Faint byddai’n ennill?

  • Lwfans £30.00 yr wythnos (ar gyfer mynychu’n amser llawn)

   

  Hefyd cewch

  • Hawlio costau teithio sy’n fwy na £3.00 yr wythnos
  • Hawlio costau gofal plant a chostau cymorth eraill

   

  Faint o oriau bob wythnos?
  Rhwng 12 a 21 awr ar gyfer y 4 wythnos gyntaf, wedyn rhwng 21 a 30 awr. Caiff hyn ei gytuno gan eich cynghorydd gyrfa a’r darparwr hyfforddi pan fyddwch yn cwrdd â nhw.

  Oes diddordeb gennych?
  Gwelwch beth i’w wneud nesaf isod.

 • Lefel 1

  Ar gyfer pwy?
  Cewch ddechrau ar y lefel hon. Mae hwn yn addas i chi os ydych yn gwybod pa yrfa rydych ei heisiau neu’n gallu dechrau dysgu ar Lefel 1.


  Beth fydd yn ei roi i mi?
  Profiad gwaith a chymhwyster Lefel 1 yn y pwnc rydych wedi’i ddewis. Gallai’ch lleoliad gwaith droi’n swydd barhaol hefyd.


  Beth wnaf i?
  Gallai gynnwys:

  • Lleoliadau gwaith
  • Prosiectau cymunedol, neu
  • Hyfforddi yn y ganolfan hyfforddi
  • Ennill sgiliau a dysgu tuag at ennill cymhwyster Lefel 1

  Faint bydda i’n ennill?

  • Lwfans £50.00 yr wythnos (ar gyfer mynychu’n amser llawn)

  Hefyd cewch

  • Hawlio costau teithio sy’n fwy na £5.00 yr wythnos
  • Hawlio costau gofal plant a chostau cymorth eraill.

  Faint o oriau bob wythnos?
  Dim llai na 30 awr yr wythnos a dim mwy na 40 awr yr wythnos.


  Oes diddordeb gennych?
  Gwelwch beth i’w wneud nesaf isod.

 • Lefel 2 – Pont at Waith

  Ar gyfer pwy?
  Cewch ddechrau ar y lefel hon os ydych wedi gorffen Lefel 1 ac yn barod ar gyfer cyflogaeth amser llawn. Hefyd, rhaid bod swydd gennych neu gyflogwr sy’n fodlon rhoi swydd i chi.  


  Beth fydd yn ei roi i mi?
  Cymhwyster Lefel 2 yn y pwnc rydych wedi’i ddewis a enillwyd tra eich bod yn gweithio.


  Beth wnaf i?
  Gallai gynnwys:

  • Hyfforddiant gyda’ch darparwr ochr yn ochr â’ch cyflogwr
  • Ennill dysgu a sgiliau tuag at gyflawni cymhwyster Lefel 2.

  Faint bydda i’n ennill?

  • Isafswm o £50.00 yr wythnos

  Hefyd cewch

  • Hawlio costau teithio sy’n fwy na £5.00 yr wythnos
  • Hawlio costau gofal plant a chostau cymorth eraill.

  Faint o oriau bob wythnos?
  Fel y cytunwyd gyda’ch cyflogwr.


  Oes diddordeb gennych?
  Gwelwch beth i’w wneud nesaf isod.

Beth sydd angen i mi ei wneud nesaf?

 • Rhaid i chi weld cynghorydd Gyrfa Cymru.
 • Os ydych yn dal yn yr ysgol, siaradwch â’r cynghorydd Gyrfa Cymru yn eich ysgol. Byddan nhw’n eich helpu i benderfynu beth rydych eisiau ei wneud ar ôl i chi adael yr ysgol.
 • Os ydych wedi gadael yr ysgol, cysylltwch â Gyrfa Cymru i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd. Byddan nhw’n siarad â chi am eich opsiynau a beth hoffech ei wneud. Byddan nhw’n gallu eich cyfeirio i raglen Hyfforddeiaeth.
 • Neu ffoniwch Gyswllt Gyrfa Cymru ar  0800 028 4844.  Mae llinellau ar agor rhwng 9yb a 5yb o ddydd Llun i ddydd Iau a 9yb - 4.30yp dydd Gwener.

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English