Gwirfoddoli

VolunteeringMae llawer o resymau pam mae pobl yn rhoi o’u hamser i wirfoddoli. Maen nhw’n cefnogi sefydliadau maen nhw’n teimlo’n gryf amdanyn nhw, ond maen nhw hefyd yn datblygu sgiliau gydol oes ac yn rhoi cyfle i ennill profiad hanfodol. Drwy wirfoddoli maen nhw’n cwrdd â phobl o bob cefndir, yn ennill persbectifau newydd ac yn ehangu eu gorwelion.

Gallech wneud yr un peth hefyd fel gwirfoddolwr.

Pam gwirfoddoli?

 • Mae gwirfoddoli yn golygu rhoi eich amser am ddim ac heb dâl i wneud rhywbeth defnyddiol.
 • Drwy wirfoddol, hyd yn oed am ychydig o oriau bob wythnos, gallech gynyddu’ch rhagolygon gwaith a gwella’ch sgiliau llawer.
 • Mae cyfnod o waith gwirfoddol yn edrych yn arbennig o dda ar eich CV. Byddwch yn creu argraff dda ar bobl eich bod yn gwneud rhywbeth buddiol yn eich amser rhydd.
 • Gall gwirfoddoli eich helpu i gynyddu hunan barch ac hunan hyder wrth i chi ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd a datblygu’ch diddordebau.
 • Byddwch yn cwrdd â ffrindiau newydd, wynebu heriau newydd a chynyddu’ch hyder.
 • Mae gwirfoddoli yn rhoi llawer o foddhad. Yn aml, mae gwirfoddolwyr yn teimlo’n dda am ‘roi rhywbeth yn ôl i’r gymdeithas’ drwy helpu pobl eraill.
 • Gallech ddewis o filoedd o gyfleoedd gwahanol yn y wlad hon a thramor.
 • Mae yna gyfleoedd yn bodoli os oes gennych ychydig o oriau yn unig neu os ydych yn gallu ymrwymo i roi llawer mwy o amser.
 • Mae elusennau a grwpiau cymunedol angen gwirfoddolwyr drwy’r amser i’w helpu i wella bywydau pobl.
 • Efallai i chi gyrraedd cyfnod yn eich bywyd lle rydych eisiau ‘rhoi rhywbeth yn ôl’ i’ch cymuned, neu rannu’ch sgiliau. Mae rhai pobl yn rhoi cychwyn ar yrfa newydd sbon hyd yn oed.
 • Gall gwirfoddoli fod yn ffordd dda i lenwi rhan o’ch blwyddyn fwlch.
 • Gallai gwirfoddoli eich helpu i ennill sgiliau a phrofiad angenrheidiol, yn enwedig os na allwch ddod o hyd i waith neu hyfforddiant ar y pryd.
 • Efallai byddwch yn gallu hawlio rhai o’ch costau yn ôl.

 

Sut i ddod yn wirfoddolwr

 • Meddyliwch am faint o amser allwch ei roi ar ben eich ymrwymiadau eraill fel yr ysgol, y coleg neu waith.
 • Meddyliwch am y math o waith sydd o ddiddordeb i chi, efallai gweithio gyda phobl, adeiladau, anifeiliaid, planhigion neu natur. Beth bynnag yw’ch diddordebau a sgiliau, fel helpu person hŷn neu anabl, adfer trenau stêm neu ofalu am anifeiliaid neu’r amgylchdedd, mae’n debygol y byddwch yn dod o hyd i rywbeth sydd o ddiddordeb i chi.
 • Mae llawer o sefydliadau ac elusennau y gallwch eu hystyried. Cymerwch olwg ar rai o’r dolenni isod i’ch helpu i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli addas yn y DU a thramor.Cael gwybod mwy

Gwirfoddoli yng Nghymru:
 • Gwirfoddoli Cymru - Gwybodaeth am wirfoddoli yng Nghymru. Chwiliwch am gyfleoedd yn eich ardal
 • GwirVol - Gwybodaeth i wirfoddolwyr 14-25 oed yng Nghymru
 • WCVA - Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Corff swyddogol gwirfoddoli yng Nghymru

Rhai o'r sefydliadau sy'n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli:

 • NSPCC - Dewch o hyd i fwy am y cyfleoedd gwirfoddoli. Gwnewch wahaniaeth ym mywyd plentyn
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol -  Dewch o hyd i fwy am y cyfleoedd gwirfoddoli. Gwnewch ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd
 • Barnados - Elusen fwyaf y DU, yn cynnig llawer o gyfleoedd gwirfoddoli i fyfyrwyr
 • Cyngor ar Bopeth - Mwy o wybodaeth ar y cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael
 • NHS Live Well -  Dewch o hyd i wybodaeth am fanteision gwirfoddoli a'r cyfleoedd sydd ar gael
 • Tŷ Hafan - Dewch i wybod mwy am y rolau gwirfoddoli gwahanol yn yr elusen

Gwirfoddoli dramor:

Gwybodaeth pellach ar wirfoddoli:

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English