Mae angen profiad arna i

I need experience 

Angen diweddaru’ch sgiliau? Ymgeisio am eich swydd gyntaf? Dychwelyd i’r gweithle? 

Mae sawl ffordd i gael profiad o waith. Bydd angen amser ac ymdrech i ddod o hyd i leoliad neu waith gwirfoddol. Bydd cael profiad yn gwneud gwahaniaeth mawr i’ch rhagolygon.

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth a chyngor a allai helpu.

  • Byddwch yn hyblyg. Os ydych yn chwilio am eich swydd gyntaf, canolbwyntiwch ar ennill profiad yn y gwaith.  Bydd unrhyw fath o brofiad yn werthfawr.
  • Gwirfoddolwch!  Mae nifer fawr o gyfleoedd i chi wirfoddoli. Mae’n ffordd wych i roi cychwyn ar ennill profiad. Cymerwch olwg ar yr adran ar wirfoddoli
  • Swyddi rhan-amser a swyddi dros dro. Mae’r ffordd hon o weithio yn dod yn fwyfwy cyffredin. Mae’r dyfodol yn ansicr ac nid yw llawer o gwmnïau eisiau cyflogi gweithwyr parhaol ar hyn o bryd. Felly, mae llawer o bobl yn dechrau arni mewn swyddi rhan-amser, swyddi dros dro neu gontractau tymor byr. Bydd angen i chi ystyried y ffyrdd yma o weithio i gael y profiad sydd ei angen arnoch.

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2018-2019

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English