Gwaith dros dro a gwaith asiantaeth

Pam mae cyflogwyr yn cyflogi gweithwyr dros dro?

Temping image

Yn aml, bydd cyflogwyr yn llenwi’r swyddi gwag hyn drwy asiantaeth am amryw o resymau:

  • Nid ydynt eisiau'r drafferth o hysbysebu a didoli drwy geisiadau swyddi eu hunain felly maent yn defnyddio asiantaethau i wneud hynny ar eu rhan
  • Dim ond swydd wag dros dro sydd ganddynt i'w lenwi
  • Efallai nad ydynt yn teimlo bod ganddynt yr arian i gyflogi rhywun yn barhaol, ond bod ganddynt waith sydd angen ei wneud

Ond dwi eisiau swydd go iawn – pam dylwn i wneud gwaith dros dro?

Oherwydd bod y byd gwaith yn newid! Mae’n hanfodol cael profiad. Weithiau, yr unig ffordd i ennill profiad yw gwneud cyfnodau o waith dros dro.
Manteision o waith dros dro –

  • Efallai cewch eich troed trwy’r drws a bydd yn lle da i ymgeisio am swyddi parhaol
  • Bydd yn rhoi profiad gwerthfawr iawn o ffitio i mewn i sefyllfaoedd newydd a dod ymlaen gydag eraill
  • Gall fod yn ffordd dda o weld a ydych chi eisiau gwneud y swydd honno ai peidio

Sut i ddod o hyd i asiantaeth gweithwyr dros dro

Conffederasiwn Cyflogaeth Recriwtio (Recruitment Employment Confederation (REC)) yw'r corff proffesiynol ar gyfer recriwtio. Dewch o hyd i asiantaethau recriwtio ar wefan y REC.

Yn gyffredinol, mae dau fath o asiantaeth recriwtio a gweithwyr dros dro:

  • Asiantaethau sy’n arbenigo mewn maes o waith. Mae’r rhain yn cynnwys meysydd fel adeiladu, TG, nyrsio a swyddi gofal iechyd eraill. Os oes sgil, crefft neu gymwysterau arbennig gennych, chwiliwch ar-lein am asiantaethau sy’n cynnig y math hwn o waith.
  • Mae gan asiantaethau gyfleoedd mewn amrywiaeth o feysydd gwaith. Weithiau, bydd yr asiantaethau hyn yn arbenigo mewn swyddi yn yr ardal leol hefyd. Eto, chwiliwch ar-lein am asiantaethau cyflogaeth ac ychwanegu eich cod post neu’ch tref.

Bydd hi’n ddefnyddiol bod ar lyfrau cynifer o asiantaethau â phosibl.

Beth yw fy hawliau fel gweithiwr dros dro?

O’r diwrnod cyntaf yn y swydd, bydd gennych hawl i gyfleusterau’r cwmni a gwybodaeth am swyddi gwag yn yr un modd â gweithwyr eraill sy’n gwneud swydd debyg. Y peth pwysicaf i'w wneud i ddod i wybod am eich hawliau yw dod o hyd i rywun yn eich gweithlu sy’n gwneud swydd debyg.  Gwelwch fwy o wybodaeth am Hawliau Gweithwyr Asiantaeth

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English