Chwilio am swyddi ar-lein

Finding jobs online 

Pa swyddi sy’n cael eu hysbysebu ar y rhyngrwyd?

Mae nifer ac amrywiaeth fawr iawn o swyddi yn cael eu hysbysebu ar y rhyngrwyd. Hyd yn oed os yw cwmnïau yn defnyddio Canolfan Byd Gwaith neu bapur newydd i hysbysebu eu swydd, mae siawns dda bod y cwmni wedi hysbysebu’r cyfle ar eu gwefan hefyd. 

Oes gwefan gan bob asiantaeth recriwtio?

Yn ogystal â Chanolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru, mae gwefannau gan lawer o asiantaethau recriwtio preifat. Mae’r gwefannau yn gweithio mewn ffyrdd tebyg. Rydych yn rhoi gwybodaeth (proffil) am y math o waith rydych ei eisiau, lle hoffech weithio, cyflog, oriau ac ati. Bydd y wefan yn matsio’ch manylion â swyddi gwag. Bydd llawer o asiantaethau ar-lein yn rhoi modd i chi gofrestru a bydd yn cadw’ch proffil. Wedyn, cewch eich hysbysbu, fel arfer drwy e-bost, os bydd unrhyw gyfleoedd addas yn codi.

Cyngor ar gyfer chwilio am swydd ar-lein:

  • Os oes sgiliau arbenigol gennych e.e. nyrsio, TG neu ddylunio, cymerwch olwg am asiantaethau sy’n arbenigo yn eich maes o waith.
  • Ysgrifennwch restr o’r asiantaethau rydych yn cofrestru â nhw a gwirio eich e-byst yn aml.
  • Gwiriwch fanylion eich cofrestriad/proffil yn aml a gwneud yn siŵr ei fod yn gyfoes. Os ydych yn newid eich meddwl am leoliad neu’n ennill cymhwyster newydd, cofiwch addasu eich proffiliau.
  • Efallai bydd angen ymgeisio am gyfleoedd ar-lein. Cadwch eich manylion i gyd ar eich cyfrifiadur neu ddyfais storio data fel bod modd i chi dorri a gludo neu gopïo manylion i gais ar-lein.

Cyngor ar gyfer ymgeisio ar-lein:

  • Mae’r un cyngor yn berthnasol pa un a ydych yn ymgeisio ar-lein neu ar bapur. Gwelwch ein cyngor ar  Ffurflenni cais, llythyrau ac e-byst a  Datganiadau personol a Cvs
  • Weithiau bydd cyflogwr yn defnyddio chwiliad cyfrifiadurol i sortio ceisiadau ymgeiswyr. Bydd y cyfrifiadur yn chwilio drwy’ch ffurflen ar-lein am ‘eiriau allweddol’. Gallai’r rhain gynnwys cymwysterau, sgiliau arbennig neu brofiad. Darllenwch yr hysbyseb swydd yn ofalus. Ceisiwch ddefnyddio cymaint o’r geiriau hyn â phosibl.
  • Ceisiwch beidio â defnyddio gormod o fformatio (e.e. colofnau, tablau, blychau). Mae’n bosibl bod system prosesu geiriau y cyflogwr yn wahanol i’r un sydd gennych chi, ac fe allai fynd ar goll yn y system.
  • Gwiriwch eich sillafu a gramadeg yn ofalus iawn – peidiwch â dibynnu ar y gwirydd sillafu yn unig. Os nad ydych yn fodlon i ddarllen ar-lein, printiwch eich ffurflen neu CV a’i ddarllen yn ofalus.
  • Bydd cyfyngiad ar nifer y geiriau ar rai ffurflenni ar-lein. Byddwch yn ymwybodol efallai bod angen ailysgrifennu adrannau fel eich datganiad personol i fodloni’r cyfyngiad.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English