Cyflwyno'ch hunan yn dda

Sell yourself

Rydych yn gwybod yn barod bod y gystadleuaeth am swyddi yn ffyrnig. Mae cyflwyno’ch hunan hyd eithaf eich gallu yn rhan hanfodol o chwilio am swydd.  

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth a chyngor a allai eich helpu.

  • Gwnewch argraff gyntaf dda. Rydych wedi clywed hyn o’r blaen, ond mae hyn yn bwysicach nag erioed. Ar y ffôn, ar CV, wyneb yn wyneb – sut bynnag rydych yn ymgeisio am swydd, bydd rhaid i chi ei chael yn gywir (neu gystal â phosibl) y tro cyntaf. Yr unig ffordd i’w gwneud yn gywir yw paratoi a chynllunio. 
  • Helpwch! Cymerwch olwg ar ein cyngor ar geisiadau, llunio CV, cyfweliadau ac ati.
  • Byddwch yn barod. Peidiwch â rhuthro i lenwi ffurflen gais neu CV. Rhowch amser i chi baratoi ar gyfer cyfweliad. 
  • Ceisiwch gael gwybod am y swydd rydych yn ymgeisio amdani. Mae hyn yn amlwg iawn. Efallai i chi ddarllen y disgrifiad swydd yn barod, ond gwnewch eich ymchwil hefyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwybod am y cwmni ei hun. 

Prif awgrymiadau i baratoi at gyfweliad

Prif awgrmiadau gan gyflogwyr i baratoi at gyfweliad

Awgrymiadau Ysgrifennu CV

Am beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn CV?

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English