Beth yw 'Cyfleoedd Eraill'?

undefinedDyma’r cyfleoedd rydym yn eu hysbysebu ar ran cyflogwyr yng Nghymru. Yn gyffredinol, swyddi sy’n fwyaf addas i bobl ifanc oed gadael ysgol ydyn nhw, ond wrth gwrs gall unrhyw un gyflwyno cais amdanyn nhw.

 

Pwy all wneud cais? 

Unrhyw un sy’n bodloni gofynion y cyflogwr. Gallai cyflogwr ofyn am rai cymwysterau, ond efallai bydd isafswm oed oherwydd anghenion y swydd e.e. dros 18 oed os byddwch yn gwerthu alcohol. Mae’r rhan fwyaf o swyddi ar gyfer rhai sy’n 16 oed neu’n hŷn.

Pa fathau o swyddi sy’n cael eu hysbysebu?

Llawer o swyddi gwahanol. Cymerwch olwg ar yr amrywiaeth o gyfleoedd. Mae swyddi a chyflogwyr newydd yn hysbysebu bob dydd felly cadwch i edrych!

Byddwn fel arfer yn hysbysebu cyfleoedd cyflogaeth (ond nid cyfleoedd sy'n golygu rhaid i chi fod yn hunan- gyflogedig) sy'n cynnig o leiaf 16 awr yr wythnos, ac o leiaf cytundeb o 3 mis.

 

Faint o dâl gaf i?

Eich cyflogwr sy’n penderfynu hynny, ond ni fyddwch yn derbyn llai na’r isafswm cyflog cenedlaethol.

 

Sut mae dod o hyd i gyfle? 

Er mwyn chwilio am gyfle gwaith nawr, cliciwch yma.

 

Sut mae ymgeisio?

Chwiliwch am gyfleoedd sydd o ddiddordeb i chi - fe allwch wneud hyn yn ôl lleoliad neu sir neu math o swydd. Fel arall gallwch weld 'Pob Cyfle'.

Mae manylion am y swydd wag gan gynnwys sut i wneud cais i'w ganfod dan y pennawd 'Cyfleoedd'.

Os oes angen help arnoch gyda'ch cais, ffoniwch 0800 028 4844 a byddwn yn gwneud ein gorau i wneud yn siŵr bod gennych yr holl wybodaeth a'r cymorth sydd ei angen arnoch i wneud cais da.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English