Ysgolion a Cholegau wedi'u hachredu gyda'r Marc

Yma fe welwch pa sefydliadau sydd wedi'u hachredu gyda Marc Gyrfa Cymru 

Gogledd

De Canol

 De Ddwyrain

 Gorllewin

 

 

Beth mae ysgolion yn ei ddweud am Farc Gyrfa Cymru? 


"Mae'r broses o weithio tuag at Farc Gyrfa Cymru wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Roedd yn bosibl i mi gael golwg fanwl ar ein darpariaeth gyrfaoedd yn Ysgol Uwchradd Eglwys Newydd, a'i heffaith ar bob myfyriwr; mae hefyd yn cefnogi'r broses o gynllunio ar gyfer y dyfodol mewn cyd-destun addysg sy'n newid. Byddem yn argymell y broses i unrhyw un sy'n rhan o baratoi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau angenrheidiol ar gyfer y byd gwaith"

Paul Morgan, Dirprwy Bennaeth, Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Caerdydd.


"Rydym newydd gwblhau'r broses ail-achredu ar gyfer Marc Gyrfa Cymru. Mae'r broses o ennill y Marc yn agor eich llygaid i faint o Addysg sy'n gysylltiedig â Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith sydd ar gael ar draws y Cwricwlwm. Mae staff, myfyrwyr, rhieni, llywodraethwyr, cyflogwyr ac wrth gwrs Gyrfa Cymru i gyd yn gweithio tuag at yr un nod; sef i sicrhau'r gorau i'n myfyrwyr a'u rhoi ar y llwybr cywir, gobeithio."

Margaret Richards, Cydgysylltydd Gyrfaoedd a Datblygu, Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teils Sant, Caerdydd.

"Ein prif flaenoriaeth yw paratoi’r disgyblion ar gyfer y cam nesaf, boed yn addysg, hyfforddiant neu’n gyflogaeth, ac rydym yn falch iawn o fod wedi cael y Marc Gyrfa i gydnabod hyn. Rydym hefyd yn ddiolchgar i Gyrfa Cymru am ei gymorth parhaus gyda’r gwaith hwn.”

Carol Edwards, Pennaeth, Ysgol Tir Morfa, Sir Ddinbych.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English